Actueel

Lees Het Laatste Nieuws

   

GAME URBANISM

December 2010 - Vanaf 1 december ligt mijn publicatie GAME URBANISM in de winkel. Het boek bevat teksten van Charles Landry, Francien van Westrenen en van mij en toont een (selectie) van Bureau Venhuizen projecten.
Maar bovenal biedt GAME URBANISM inzicht in mijn kijk op een culturele benadering van de ruimtelijke ordening.
(meer)

   

De ontdekking van het Maasplein

Oktober 2008 - In het kader van het programma 'Kunst+Cultuur in het Pact op Zuid' onderzoekt Bureau Venhuizen of de entrees van Rotterdam-Zuid een grotere rol kunnen spelen bij de herwaardering voor dit stadsdeel.
entreesopzuid.bureauvenhuizen.com

   

GASTGASTGEBER

Juli 2009 - Het GastGastgeber concept komt er op neer dat er vanuit Nederland tijdens het Culturele Hoofdstadjaar RUHR.2010 tijdelijke, bijzondere en mobiele hotelvoorzieningen worden gecreëerd voor gasten en bezoekers van de projecten. Deze hotelvoorzieningen zijn in tijd en plaats gekoppeld aan concentraties van Nederlandse culturele presentaties maar vormen op hun beurt ook zelf centra voor design, muziek, theater en beeldende kunst.
Het GastGastgeber concept werd ontwikkeld door Lucas Verweij (Berlijn), Hans Venhuizen van Bureau Venhuizen (Rotterdam) en Boris Sieverts van het Duitse "Büro für Städtereisen" (Keulen), voor het Nederlands Consulaat in Düsseldorf.
nl.gastgastgeber.org

   

LEVEN, het spel

Mei 2009 - In het kader van de kunstmanifestatie Ruhezeit Abgelaufen heeft Hans Venhuizen Leven, het spel ontwikkeld.
leven.bureauvenhuizen.com

   

THE MAKING OF©

Oktober 2008 - Van oktober 2008 tot mei 2009 maakt het debatspel THE MAKING OF© van Bureau Venhuizen deel uit van het project 'Maak ons Land' in het Nederlands Architectuur instituut.
themakingof.bureauvenhuizen.com

   

Parquette vestigingsspel

Oktober 2008 - Het Parquette vestigingsspel maakt deel uit van de tentoonstelling TEAMWORK in Museum de Paviljoens Almere van oktober 2008 tot maart 2009.
almerepaviljoens.bureauvenhuizen.com

   

'Bakens' langs de Waal

September 2008 - Voor de Provincie Gelderland onderzoekt Bureau Venhuizen de mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe 'Bakens' langs de Waal.
bakens.bureauvenhuizen.com

   

Guanxi Game

Oktober 2008 - In samenwerking met Tanja Reith ontwikkelde Hans Venhuizen het Guanxi Game, een simulatiespel om te leren netwerken in China.
guanxithegame.bureauvenhuizen.com

   

de Essentiële Marge

Oktober 2008 - Voor Hotel Transvaal onderzocht Bureau Venhuizen de invloed die de 'Essentiële Marge' op de stedelijke vernieuwing van de wijk Transvaal in Den Haag kan hebben.
essentielemarge.bureauvenhuizen.com

   

VEENBREED

Oktober 2008 - Het project VEENBREED gaat de komende jaren kennis en netwerken van ontwerpers en kunstenaars ter beschikking stellen van degenen die zich steeds meer ontpoppen als de meest creatieve vernieuwers van het Groene Hart, namelijk de boeren.
veenbreed.bureauvenhuizen.com

   

de Canon in de Klas

Studiedag - 25 juni
In opdracht van Erfgoedhuis Zuid Holland organiseert Bureau Venhuizen de presentatie van de Canon van Nederland voor leerkrachten uit het basisonderwijs Zuid Holland op Landgoed Keukenhof.

   

Culturele Planologie

Lezing + tentoonstelling CBK Den Bosch - 24 april 2008
Voor 'Anno Hier', een programma van het CBK den Bosch verzorgde Hans Venhuizen een lezing over culturele planologie.
www.cbks-hertogenbosch.nl

   

The making of

Studiedag - 22 april 2008
Voor erfgoedhuizen en architectuurcentra verzorgde Hans Venhuizen een studiedag over samenwerkingsmogelijkheden aan de hand van de methode The making of.

   

Nekkerzoom

Start project des Beemsters - 21 april 2008
Als des Beemsters project wordt door bureau RROG landschapsarchitectuur een ontwikkelingsvisie als open planproces opgesteld.

   

An diesem Platz

Lezing Wageningen Universiteit - 10 april 2008
In het kader van het Capita Selecta programma van de Wageningen Universiteit verzorgde Hans Venhuizen een lezing over de heilzame rol die beperkingen kunnen spelen bij het ontwikkelen van bijzondere landschappen.

   

Vernieuwde website des Beemsters

De vernieuwde website van des Beemsters, Ontwerp: Studio Minke Themans i.s.m. Bas Ben Zineb (Web-ontwikkelaar) gaat in de lucht.
www.desbeemsters.nl

   

Watertafels des Beemsters

Start waterproject des Beemsters - 31 maart 2008
Met de organisatie van een aantal zogenaamde watertafels is het des Beemsters project in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, voor de actualisatie van het watersysteem, met inachtneming van de cultuurhistorie, van start gegaan.
www.desbeemsters.nl

   

Beemster erven

Start ervenproject des Beemsters - maart 2008
Het des Beemsters onderzoeksproject met medewerking van landschapsarchitect Patrick McCabe, is van start gegaan met een inventarisatie van alle actuele en verwachte ontwikkelingen op de Beemster erven.

   

Bakens

Onderzoeksopdracht bakens aan het water maart/september 2008
In opdracht van de regiegroep Bakens aan het Water verricht Hans Venhuizen een onderzoek naar de mogelijkheden als vervolg op de prijsvraag met de zelfde titel, concrete bakens in het rivierengebied op te richten.
www.bakensaanhetwater.nl

   

Breda Noordoost

Start onderzoek naar culturele fenomenen Breda Noordoost - maart 2008
Voor de wijkontwikkeling in Breda Noordoost brengt Bureau Venhuizen door middel van gesprekken actuele fenomenen, sentimenten en wensen in de wijk in kaart die belangrijk zijn voor het opstellen van een plan voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte van de Hoge Vucht

   

VEENBREED

In opdracht van Zangsporen - CBK Utrecht, schreef Hans Venhuizen het projectplan VEENBREED voor de oprichting van een Bureau voor breed Groenharts transformatieadvies.
(www.zangsporen.nl en veenbreed.pdf only in dutch)

   

De Essentiële marge

Onderzoeksopdracht voor Transvaal Den Haag, maart/september 2008
Voor Hotel Transvaal, het 'laboratorium voor de Tussentijd', onderzoekt Bureau Venhuizen de 'essentiële marge'. We bekijken daarbij op welke wijze kunst, alledaagse cultuur, onbedoeldheid, toeval, tijdelijkheid en andere zaken die zich doorgaans aan de rand van grote transformatieprocessen zoals in Transvaal afspelen, hoe die fenomenen uit de marge, een essentiële rol in het transformatieproces kunnen gaan spelen.

   

Guanxi Game

Ontwikkeling spel - maart 2008
In samenwerking met Tanja Reith ontwikkelde Bureau Venhuizen het Guanxi Game, over het opbouwen van zakelijke netwerken in China.

   

kopergravure

Digitalisatie van de Beemster Kopergravure, des Beemsters - januari 2008
Voor het werelderfgoed des Beemsters speelt de Kopergravure, een van de eerste optekeningen van de Beemster, een bijna mythische rol. In opdracht van het projectbureau des Beemsters en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, is deze Kopergravure als laag in de GBKN ingevoerd zodat er een vergelijking tussen de actuele en de oorspronkelijke situatie kon worden uitgevoerd.
(kopergravure.pdf only in dutch)

   

Van nachtwacht tot nachtjacht

Presentatie Diogenes workshop Arnhem 26 januari 2008
Onder het motto 'ontwerp de opdracht' organiseerde Hans Venhuizen een zesdaagse workshop voor de Arnhemse Academie van Bouwkunst rondom het Duitse bunkercomplex Diogenes. Vier groepen studenten hebben via het benoemen van fenomenen een opdracht voor de toekomstige transformatie van het complex kunnen stellen.
(diogenes.pdf only in dutch)

   

Kwaliteitsteam des Beemsters

Start Kwaliteitsteam des Beemsters december 2007
Voor de kritische begeleiding van de verschillende des Beemsters projecten is een kwaliteitsteam samengesteld bestaande uit: Rob de Jong, Jan Doets, Stefan Gall, Peter Paul Witsen, Eric Luiten, Magdaleen Sturm en Marinke Steenhuis.
www.desbeemsters.nl

   

Welkomwaterwereld

Lezing dijkteruglegging Nijmegen, debatcentrum LUX, 4 december 2007
Ten behoeve van de veiligheid rondom de Waal wordt de komende jaren bij Nijmegen een stuk dijk 'teruggelegd' en daarmee een stuk van het dorp Lent aan de uiterwaarden toegevoegd. In zijn lezing Welkomwaterwereld benadrukt Hans Venhuizen vooral de bijzondere kanten van dit toekomstige 'Verdronken land van Lent'.
(welkomwaterwereld.pdf only in dutch)

   
Autonië

Voorstel voor een ontmoetingsplek rondom de auto in Transvaal, Den Haag - november 2007
De grote potentie die auto heeft als culturele verbinder wordt in de ruimtelijke ordening stelselmatig onbenut gelaten. Hans Venhuizen presenteert hier Autonië, zijn voorstel om in Transvaal op het
bedrijventerrein aan de Uitenhagestraat een speciale ontmoetingsplek rond de auto in te richten.
(www.optrektransvaal.nl en autoniê.pdf only in dutch)

   
   

Publicatie : The Happy Crab verschenen

De publicatie: The Happy Crab en andere voorstellen voor de toekomst van de Krabbeplas door Bureau Venhuizen is hier te downloaden.

pdf The Happy Crab

   

Oogstdag sluit Case Study Krabbeplas af.

Met de 'Oogstdag' heeft Bureau Venhuizen op 29 september 2007 de Case-Study Krabbeplas afgesloten. Op deze Grote Ontwerpshow is de publicatie: The Happy Crab door Hans Venhuizen gepresenteerd waarna alle aanwezigen er mee aan de slag zijn gegaan in een zgn. ‘Sketch-In’. De dag is afgesloten met een goede maaltijd van historische gerechten.

zie ook : http://www.bureauvenhuizen.com/krabbeplas/

   

Doen alsof in Jaarboek Architectuur

In april verscheen het Jaarboek voor de Architectuur met daarin opgenomen (p.146-147) de speelplaats 'Doen Alsof' die Bureau Venhuizen maakte in de gemeente Hilversum. Ook in het juni-nummer van het tijdschrift voor landschapsarchitectuur 'De Blauwe Kamer' is een artikel over 'Doen Alsof' opgenomen.

http://www.blauwekamer.nl/ en http://www.naipublishers.nl/architectuur/jaarboek_0607_nl.html

   

Bureau des Beemsters van start

In juni 2007 is het 'Bureau des Beemsters' van start gegaan. Bureau des Beemsters is een direct resultaat van de ontwikkelingsvisie 'des Beemsters' voor dit werelderfgoed. Des Beemsters is opgesteld door Bureau Venhuizen en in februari 2007 aangenomen door de gemeenteraad.

http://www.desbeemsters.nl

   

Case-Study Krabbeplas

De CLAIM-dagen die Bureau Venhuizen op 22-23-24 juni organiseerden lieten een rijk scala aan nieuwe benaderingen zien om met het toekomstige recreatielandschap om te gaan.

http://www.bureauvenhuizen.com/krabbeplas/ en pdf uitnodiging

   

Tesameheid in Autonië

In juni 2007 nam Hans Venhuizen deel aan een door OpTrek georganiseerd onderzoek rondom het transformatieproces van de Haagse wijk Transvaal. Venhuizen lanceerde daar twee nieuwe begrippen. Ten eerste 'Tesameheid', een naam voor de dwangmatige menging van culturen en inkomenscategoriën in deze wijk waarvan de straten genoemd zijn naar de grondleggers van de Apartheid. En ten tweede 'Autonië', oftewel het land waar de auto als grote culturele verbinder centraal komt te staan.

http://www.optrektransvaal.nl/
en pdf

   

Column bij afscheid burgemeester

Op 24 mei 2007 nam Geke Faber afscheid als waarnemend burgemeester van Den Helder. Bij deze gelegenheid sprak Hans Venhuizen een column uit over de cultuur van de stad en de bijzondere mogelijkheden deze in de toekomstige ruimtelijke ordening in te zetten.

zie
pdf

   

Zsolnay-workshop in Pécs Hongarije

De Hongaarse stad Pécs is een van drie Europese Culturele Hoofdsteden in 2010. Voor de transformatie van de keramiek fabriek Zsolnay tot een cultureel centrum organiseert Bureau Venhuizen een driedaagse workshop volgens de door haar ontwikkelde 'The making of'-methode. Hoewel oorspronkelijk gepland in juni 2007 zal de workshop plaats gaan vinden in september 2007.

   

China reis voor Archprix International

In april 2007 verzorgde Bureau Venhuizen in samenwerking met Eduard Kögel het architectuurprogramma van de reis die Hunter Douglas in het kader van Archiprix International naar China organiseerde. Zo'n 250 gasten werden meegenomen van De Verboden Stad naar Thames Town en van Olympia naar Qingpu.

   

De toegepaste kunstenaar

Tijdens de A1 Ontmoeting 'Kwaliteit van de snelweg als openbare ruimte' op donderdag 8 februari 2007 in Borne gaf Hans Venhuizen een inleiding met als titel: 'De toegepaste kunstenaar van opdrachtsteller tot conceptmanager.

zie
pdf

   

Arnhem am Rhein

Op 7 november 2006 presenteerde Hans Venhuizen in Arnhem de resultaten van de workshop rondom de toekomstmogelijkheden voor de Arnhemse Rijnzone met als titel: 'Over natte landbouw en zware recreatie'.

zie pdf

   

Bernard Hulsman bezoekt het speelplein in Hilversum
Dudok voor beginners bij NPS Arena

21 januari - Eind april verschijnt traditiegetrouw het Jaarboek Architectuur met daarin een overzicht van de opmerkelijkste nieuwe gebouwen in Nederland van het afgelopen jaar. Architectuurcriticus Bernard Hulsman van NRC Handelsblad bezoekt voor NPS Arena elke week een paar kanshebbers om in het boek te worden opgenomen.

Bekijk fragment uitzending (breedband) of download het filmpje (5,1 MB)

   

Afsluiting Masterclass stedenbouw Academie van Bouwkunst Rotterdam
De stad gaat altijd door. Over nieuwe condities in het stedelijk ontwerp

december 2006 – ‘Oefenen, oefenen, oefenen’, luidde het devies van de masters voor de stedenbouwers aan het slot van de presentatiedag op 8 december. Zes deelnemers en twee columnisten (Jaap Modder en Hans Leeflang) presenteerden hun visie op onder meer de stedenbouwer, de toekomst van de stedenbouw en de rol van de overheid. Alleen door veel te oefenen en ‘best practises’ te verzamelen, kan een omslag in denken over stedenbouw en ruimtelijke ordening gemaakt worden, aldus de masters.

Verslag van 8 december 2006

   

artikel in Topos – The International Review of Landscape Architecture and Urban Design
Wonen op makelaarswater
december 2006 – Voor het themanummer over architectuur en landschap (nummer 57, december 2006) schreef Hans Venhuizen een artikel over water als identiteitsverlener aan woningbouwprojecten.

Wonen op makelaarswater

   

artikel in Topos – periodiek van het Laboratorium voor Ruimtelijke Planvorming
Een ambitie die planvat

december 2006 – Voor het themanummer van Topos over concepten (nummer 3, december 2006) schreef Hans Venhuizen een artikel over het concept als verbinder tussen ambitie en plan.

Een ambitie die planvat

   

start laatste fase Case study Krabbeplas
Blauwalgdag in de Krabbeplas, Vlaardingen

november 2006 – Bureau Venhuizen werkt in het kader van de Case study Krabbeplas aan een project over nieuw gebruik van de Krabbeplas en doet een studie naar het ontwerpen vanuit de problemen. Deze wijze van ontwerpen is aan de hand van de Blauwalg toegelicht tijdens de start op 18 november. Het komende jaar gaat Bureau Venhuizen met bewoners van Vlaardingen, kunstenaars en ontwerpers verder op zoek naar de potenties van Midden-Delfland en de Krabbeplas. Zie ook: www.bureauvenhuizen.com/krabbeplas

Blauwalgdag 18 november 2006 (pdf, 450 Kb)

   

uitwerking van de ontwikkelingsvisie voor de Beemster gepresenteerd
des Beemsters II: Van visie naar projecten

november 2006 – In opdracht van gemeente Beemster heeft Bureau Venhuizen in samenwerking met Marinke Steenhuis (Steenhuis stedenbouw/landschap) en Patrick McCabe (REDscape architecture and urbanism) de ontwikkelingsvisie des Beemsters uitgewerkt in twaalf concrete projecten. De projecten gaan onder meer over water, erven, woningbouw en werken. Ze toetsen de spelregels van de Beemster Bouwdoos, waarna ze vertaald zullen worden in gemeentelijk beleid.

des Beemsters II deel 1
(pdf, 3,1 MB)
des Beemsters II deel 2 (pdf, 4 MB)

   

reisverslag van een studieperiode in Xiamen (China)
Urbaan Glutamaat

juli 2006 – In het voorjaar van 2006 verbleven Hans Venhuizen en Margit Schuster een aantal maanden in de Zuidchinese stad Xiamen op uitnodiging van het Chinese European Ar Center.

Urbaan glutamaat (pdf, 1,8 MB)

   

Speelplein in Hilversum geopend
Alsof doen alsof niet ook gewoon doen is

september 2006 – Het speelplein aan het Van ’t Hoffplein in Hilversum is klaar voor gebruik. Het wordt op 16 september om 14.00 uur feestelijk geopend door Erik Boog, wethouder Cultuur en Monumentenzorg en Ben Hammer, wethouder Stedelijke vernieuwing.

De
uitnodiging voor de opening is hier als PDF te downloaden.

   

Masterclass Academie van Bouwkunst Rotterdam
De stad gaat altijd door. Over nieuwe condities in het stedelijk ontwerp

mei 2006 –Wie werkt in de ruimtelijke ordening, werkt in een context die voortdurend in beweging is. Hoe ga je daar als ontwerper mee om? Drie masters Wies Sanders (Urban Unlimited), Rudy Stroink (TCN Property Projects) en Rients Dijkstra (Maxwan architects en urbanists) gaan aan de hand van concrete opgaven met deelnemers op zoek naar handvaten. De masterclass biedt een afwisselend programma van colleges, excursies, ontwerpsessies, columns en discussies, waarbij ook andere personen werkzaam in het veld van ontwerp, beleid, politiek, kunst, architectuur en wetenschap betrokken zijn.

Zie
www.avbr.nl/masterclass voor meer informatie en aanmelding

   

Aanleg Speelhoff in Hilversum begonnen
Alsof doen alsof niet ook gewoon doen is

mei 2006 – De aanleg van het speelplein bij het van ‘t Hoffplein in de wijk Liebergen in Hilversum is begonnen. Er staan al enkele speeltoestellen zoals het huisje en de glijbaan en gedurende de zomer wordt het Speelhoff verder ingericht. Naar verwachting wordt het plein in augustus 2006 opgeleverd.

   

uitwerking van de ontwikkelingsvisie des Beemsters
des Beemsters. Fase 2. De Beemster Bouwdoos

mei 2006 – Bureau Venhuizen heeft van gemeente Beemster de opdracht gekregen om in samenwerking met Marinke Steenhuis en Patrick Mc Cabe de ontwikkelingsvisie voor de Beemster verder uit te werken. In de komende maanden wordt voor thema’s als woningbouw, water, recreatie, natuur en infrastructuur onderzocht hoe deze op een Beemsterse wijze (dus volgens de Beemster Bouwdoos) ontwikkeld kunnen worden. De resultaten zullen verankerd worden in het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied.

   

Educatieve website over culturele planologie opgeleverd
BULB

mei 2006 – Vanaf begin juni kunnen leerlingen in de Duin-en Bollenstreek via de website www.bulb-web.nl verleden, heden en toekomst van hun streek ontdekken. Ze komen op de site een schat aan informatie tegen die verpakt zit in kaarten, informatieve items, animaties, games, foto’s, filmfragmenten en opdrachten. BULB is een vakoverschrijdende website die toegepast kan worden binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en de CKV-vakken. De website is ontwikkeld in opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

www.bulb-web.nl

   

Op zoek naar nieuw gebruik van recreatiegebied Midden-Delfland
De derde occupatie

mei 2006 – Recreatie is in de afgelopen jaren individueler, informeler en onvoorspelbaarder geworden. De vraag is hoe Recreatiegebied Midden-Delfland en meer specifiek de Krabbeplas in Vlaardingen op die ontwikkelingen en wensen kan inspelen. In opdracht van gemeente Vlaardingen en SKOR onderzoekt Bureau Venhuizen wat die nieuwe recreatie is, wat voor effect deze heeft op de indeling van de ruimte en hoe het gebied hier qua ontwerp en beheer op aangepast zou kunnen worden.

   

Organisatie China-excursies voor Hunter Douglas / Archiprix
Under Construction

mei 2006 – Eens in de twee jaar presenteert Archiprix International ‘s werelds beste afstudeerplannen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. In april 2007 vindt de prijsuitreiking plaats in Shanghai. Als hoofdsponsor nodigt Hunter Douglas een groep van 250 internationale architecten uit om deze ceremonie bij te wonen. Voor hen stelt Bureau Venhuizen in samenwerking met Eduard Kögel een vierdaags excursieprogramma samen voor Beijing en Shanghai. De excursies voeren naar klassiekers als de verboden stad en de temple of heaven, maar ook naar recente ontwikkelingen zoals de Opera-building van Andeu in Beijing of de stad Qingpu bij Shanghai.

Zie
www.archiprix.org voor meer informatie

   

afronding met debat en publicatie
Limes, de toekomst van de geschiedenis

april 2006 – Op 25 april presenteerden de ontwerpteams in LUX (Nijmegen) hun voorstellen voor Park Over-Betuwe. Alle vier onderzochten ze hoe de Romeinse cultuurhistorie het toekomstige park zou kunnen verbijzonderen. Door het slim inzetten van de geomorfologie, de mentaliteit van het rivierenvolk en de archeologische vindplaatsen wisten zij een identiteit voor het park neer te zetten die gebaseerd is op de kwaliteiten van het gebied zelf.

Zie
www.ruimteinlux.nl voor het verslag van het debat

In de
Limes Brochure (3,6 mb) worden de vier ontwerpvoorstellen uitgebreid gepresenteerd.

   

Ontwerp Speelhoff in Hilversum goedgekeurd
Alsof doen alsof niet ook gewoon doen is

februari 2006 - In Liebergen in Hilversum verdwijnen de originele Dudokwoningen, maar keren hun plattegronden midden in de wijk terug. Bij het van ‘t Hoffplein wordt in een bouwblok een speelplein ingericht op de oorspronkelijke woningplattegronden van de in de directe omgeving gesloopte woningen. De oorspronkelijke woningplattegronden bieden aanleidingen voor spel en bewaren meteen een stukje Dudok in zijn oorspronkelijke omgeving. Zo is het Speelhoff in feite een ‘Dudok voor beginners’. Het terrein is toegankelijk via een hek dat Hans Venhuizen in samenwerking met typograaf Wigger Bierma en ontwerper Olivier Scheffer heeft ontworpen. Naar verwachting wordt het plein in april 2006 opgeleverd.

   
presentatie aanbevelingen voor de Beemster
des Beemsters. Een ontwikkelingsvisie op basis van eigen kwaliteiten

februari 2006 - Op 1 februari presenteerden Hans Venhuizen, Marinke Steenhuis en Patrick Mc Cabe de aanbevelingen uit het rapport des Beemsters voor de gemeenteraad, betrokken bewoners bij het project en pers. De aanbevelingen die volgen uit des Beemsters vormen samen een ontwikkelingsvisie op de Beemster. We beschrijven die visie aan de hand van het begrip 'Beemster Bouwdoos'. Deze bouwdoos is een methode om vanuit de Beemsterse kwaliteiten richting en vorm te geven aan toekomstige ontwikkelingen. (In samenwerking met Steenhuis stedenbouw/ landschap en Redscape, landscape and urbanism).

des Beemsters 1
(1,2 MB) bevat inleiding en analyse
des Beemsters 2 (790 KB) bevat case studies, samenvatting en bijlagen
   
nieuwsbrief #4
Limes, de toekomst van de geschiedenis

december 2005 - In oktober en november maakten vier ontwerpteams voorstellen voor Landschapspark Over-Betuwe. Alhoewel verschillend in uitwerking komt in alle ontwerpvoorstellen een aantal zaken terug zoals het belang van een programma dat zich parallel aan de verdere ontwerpuitwerking en realisatie van het park ontwikkelt en het benadrukken en gebruiken van de (ook onzichtbare) kwaliteiten die het gebied nu al heeft. In feite geven de ontwerpers elk een antwoord op de vraag hoe het park in de hoofden van bestuurders en bewoners al kan gaan leven nog voor het gerealiseerd is.
   
Vier ontwerpen voor Landschapspark Over-Betuwe
Limes, de toekomst van de geschiedenis

december 2005 - Homo Limes, het subsidielandschap, het nieuwe recreatiepark, geomorfologie als breekijzer, agro-recreatie en lusthoven langs de Linge zijn slechts een paar van de thema's in de ontwerpen die de bureaus Karres en Brands, Juurlink en Geluk, 1:1 Stadslandschappen, Scape en Urban Affairs maakten voor het Landschapspark Over-Betuwe.
   
nieuwsbrief #3
Limes. Toekomst van de geschiedenis

oktober 2005 – Ontwerpers zijn aan de slag met de ontwerpopgaven voor het Landschapspark Over-Betuwe. Door middel van ontwerpend onderzoek inventariseren ze de meest kansrijke mogelijkheden om de (Romeinse en Bataafse) geschiedenis te verbinden met ruimtelijke ambities in het gebied. Ze moeten daarbij rekening houden met zaken als het bodemarchieflandschap, oftewel de neiging van archeologen om vondsten niet op te graven maar in situ te bewaren, de oorspronkelijke dynamiek van de oer-Betuwe en de realisatiestrategie om tot een park te komen.
   
Vier ontwerpopgaven voor het Landschapspark Over-Betuwe
Limes. Toekomst van de geschiedenis

oktober 2005 - In oktober zijn de vier ontwerpopgaven voor Landschapspark Over-Betuwe vastgesteld. De studieopdracht Bredelaar wordt uitgevoerd door Sylvia Karres en Jan Martijn Eekhof van het bureau Karres en Brands uit Hilversum. Florian Boer van het Rotterdamse bureau Scape maakt in samenwerking met Marco Vermeulen het ontwerp voor de Linge. Bij het bureau Juurlink en Geluk, ook uit Rotterdam, werkt Cor Geluk de opdracht voor De Park uit. Het ontwerp voor Europa komt van René van der Velde en Bärbel Böhling van het bureau 1:1 stadslandschappen uit Amsterdam.
   

Studiedagen
Des Beemsters. Een ontwikkelingsvisie op basis van de eigen kwaliteiten

september 2005 – Een cursus buiten wonen voor nieuwkomers, de Beemster in Madurodam en een streepjescodelandschap zijn slechts enkele voorbeelden van voorstellen die bewoners maakten tijdens het spel The making of. Het spel is gespeeld in het kader van drie studiedagen in de Beemster, waarmee is onderzocht hoe de kwaliteiten van de Beemster kunnen worden toegepast op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

des Beemsters (pdf 1,1 MB) geeft een verslag van de studiedagen, een overzicht van alle voorstellen die tijdens de dagen zijn gemaakt en de lijst met ambities en fenomenen waarmee het spel The making of gespeeld is.

   
nieuwsbrief #2
Limes. Toekomst van de geschiedenis

juli 2005 – Is de Romeinse en Bataafse geschiedenis belangrijk genoeg om te vertellen in het landschapspark Over-Betuwe? En zo ja, hoe kan de cultuurhistorie beleefbaar gemaakt kan worden, want het park wordt een landschapspark, geen themapark, pretpark of stadspark. De studiedagen hebben veel informatie opgeleverd, niet alleen concreet over de Romeinen, het water en het landschap maar ook over het park als strijdtoneel, de rol van mythes, archeologie als event en het belang van beelden.
   
studiedag
Limes, de toekomst van de geschiedenis

Archeologie is een daad
1 juli 2005 - Studiedag Bredelaar

Een graai in de aarde van Bredelaar levert prompt vier scherven op uit verschillende tijden. Volgens Adam Haarhuis is de tijdsdiepte het mooie van dit gebied. Die maakt het mogelijk de verschillende geschiedenislagen met elkaar te verbinden. Zo kan het kapelletje ook een twintigste-eeuwse ingang zijn om het verleden verder uit te diepen. Wat te doen met deze diepte in het buurtschap Bredelaar en het Landschapspark Over-Betuwe?
   
studiedag
Limes, de toekomst van de geschiedenis

Van schaamgroen en planologische buffer naar een krachtig landschap
28 juni 2005 - Studiedag Linge

Het beleefbaar maken van de biografie van het landschap is een lastige opgave, helemaal als daarvan weinig tot niets meer zichtbaar is in het landschap. Welke middelen kies je om het verhaal van de Romeinen te vertellen? Een dag over de beleving van cultuurhistorie door het publiek in het Landschapspark Over-Betuwe mondde uit in een gesprek over het beleefbaar maken van het park dat er nu nog niet is.
   
prijsuitreiking
Ginette Blom winnaar prijsvraag Recreatie Actueel

22 juni 2005 - Tijdens het drukbezochte symposium Plannen met Verbeelding dat Kunst en Vormgeving Noord-Holland samen met de Provincie Noord-Holland op 22 juni 2005 organiseerde, vond de prijsuitreiking van de prijsvraag Recreatie Actueel plaats. Ontwerper Ginette Blom is met haar plan GAMBA! door de jury en het aanwezige publiek aangewezen als winnaar. De jury prees haar voorstel voor recreatieve projecten voor kinderen en volwassenen: ‘het straalt activiteit uit’ en ‘het geeft een bijzondere meerwaarde aan het ruimtelijk planproces’. GAMBA! organiseert recreatieve projecten voor kinderen en volwassenen en speelt in op actuele recreatiebehoeften. Meer informatie:
www.kunstenvormgeving.org of zie (meer)

Juryrapport
Recreatie Actueel (pdf 60 KB)
   
studiedag
Limes, de toekomst van de geschiedenis

Voor als je niet naar Rome kunt
14 juni 2005 - Studiedag De Park

In de Romeinse tijd zijn de grote top-down ingrepen van wegen, kanalen en representatieve bouwwerken zoals tempels en castella niet ten koste gegaan van een bloeiende lokale cultuur, integendeel; daar ontstonden veel lokale hybride vormen. Een bezoek aan themapark Xanten is de opmaat voor een gesprek over de strategie van de ruimtelijke ordening.
   
studiedag
Limes, de toekomst van de geschiedenis

Over de spanning tussen een Romeins uitziende snackbar en een camera obscura
9 juni 2005 - Studiedag Europa

Het Romeinse Rijk was een enorm netwerk, waarbij op grote schaal goederen en informatie uitgewisseld werden en grote migratiestromen bestonden. Die migratie en uitwisseling was een belangrijk gegeven in die tijd. Kunnen we iets met die wetenschap in deze tijd waarin landen zich eerder afkeren van Europa en hun blik naar binnen keren dan er op ingaan? Gevoed door de ervaring in het Varusschlacht Park in Kalkriese (DL) een gesprek over de betekenis van Europa, cultuurhistorie en de vertaling daarvan in het Landschapspark Over-Betuwe.
   
nieuwsbrief #1
Limes. Toekomst van de geschiedenis

juni 2005 - Kunnen de Romeinen en Bataven, met hun onzichtbare sporen, een bijzondere rol spelen bij het ontstaan van het landschapspark Over-Betuwe? Over deze vraag gaat het project Limes, de toekomst van de geschiedenis. Gedurende het project, dat loopt tot en met december 2005, verschijnen vier nieuwsbrieven waarmee betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
   
artikel
Meer dan inspiratie
Over de rol van kunstenaars binnen culturele planologieprojecten

mei 2005 – Artikel in k.i.p, magazine beeldende kunst en vormgeving provincie Noord-Holland. Beleidsbepalers willen cultuur, waaronder beeldende kunst, een belangrijke rol laten spelen bij de inrichting van Nederland. Is het mogelijk voor kunstenaars om in dat complexe proces een zinvolle bijdrage te leveren? Bureau Venhuizen schetst aan de hand van meer en minder geslaagde projecten de positie van de kunstenaar binnen ruimtelijke ordeningsprocessen.

Download
Meer dan inspiratie (pdf 28 KB)
   
project
des Beemsters

mei 2005 - In opdracht van gemeente Beemster, Milieufederatie en provincie Noord-Holland werkt Bureau Venhuizen aan een plan van aanpak voor een proces dat moet leiden tot helderheid over wat 'des Beemsters' is. Van hieruit kunnen breed gedragen procesafspraken over de ruimtelijke inrichting van de Beemster worden afgeleid. In het gebied wordt gezocht naar een optimaal evenwicht tussen het bevorderen van een economisch vitale gemeenschap en het ontwikkelen van een unieke cultuurhistorische identiteit. Voor die zoektocht ziet de Beemster zich geplaatst sinds de toekenning van de werelderfgoedstatus. Bureau Venhuizen gaat het proces samen met een team van deskundigen, onderzoekers en ontwerpers uitvoeren van mei tot en met december 2005.
(meer)
   
lezing
Alles wird gut

7 mei 2005 - Tijdens het project Urban Art Stories op en rond het Berlijnse Alexanderplatz geeft Hans Venhuizen onder de titel 'Alles wird gut' een lezing over authenticiteit: van new urbanism via vanillekwark tot het Berlijnse fenomeen van de wandelende worstverkoper.
   
advies
Recreatie actueel

mei 2005 - De prijsvraagopgave Recreatie actueel gaat over de cultuur van recreatie. Recreatie is aan trends onderhevig. Wat een jaar geleden nog helemaal in was, is vandaag al niet meer interessant. Bij de herinrichting van een bestaand recreatiegebied kun je de vraag stellen wat de huidige en toekomstige recreatiebehoeften zijn en hoe je daarmee het gebied opnieuw kunt inrichten. De opgave is om deze vraag voor recreatiegebied Geestmerambacht uit te werken in een plan van aanpak. Een vakkundige jury beoordeelt de plannen en het beste voorstel wint € 1000. De prijsvraag wordt uitgeschreven in het kader van het symposium Culturele planologie dat op 22 juni 2005 plaatsvindt in Haarlem. Dan wordt ook de prijswinnaar bekend gemaakt. De prijsvraag is ontwikkeld door Bureau Venhuizen in opdracht van Kunst en Vormgeving Noord-Holland. Meer informatie:
www.kunstenvormgeving.org of zie (meer)
   
Animaties
Kunst in Meerstad

mei 2005 - In het kader van een presentatie bij Kunst in Meerstad in Groningen zijn door Brenno Visser een vijftal animaties gemaakt van projecten van Bureau Venhuizen en prijsvraaginzendingen van Amfibisch wonen.

Animaties: prijsvraaginzending Krijn Giezen
Het vijfde wiel / project Villa Horizon / project Parquette landschap / resultaat implementatieteam Barendrecht Amfibisch wonen / Prijsvraagwinnaar MG Architecten Wetland
   
lezing
Seminar The next 100 years. Future of housing. Boedapest (Hongarije)

4 april 2005 - Aanleiding voor het seminar over architectuur, woningbouw en planning in Boedapest is de fototentoonstelling over 100 jaar Nederlandse woningwetgeving. Deze tentoonstelling die in 2001 gemaakt is, heeft sindsdien rondgereisd langs diverse steden in voormalig Oost-Europa en ging steeds vergezeld van een symposium over woningbouw in het betreffende land. Het architectenbureau Roeleveld-Sikkens, dat ook een vestiging heeft in Boedapest, organiseert het seminar in opdracht van het ministerie van VROM. Hans Venhuizen is uitgenodigd als spreker. Aan de hand van een aantal historische en actuele voorbeelden licht Hans Venhuizen culturele continuïteit in de gebouwde omgeving toe, en laat daarmee zien dat cultuur niet iets is dat je achteraf toevoegt of verzint maar dat het zich in alle fasen van de planning kan manifesteren.
   
project
BULB

Een educatieproject over culturele planologie
maart 2005 - In opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelt Bureau Venhuizen in samenwerking met ontwerpers en deskundigen op het gebied van educatie een website voor jongeren over culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek. Het doel van BULB is om scholieren in het middelbaar onderwijs bewust te maken van de rol die cultuurhistorie en -actualiteit kunnen spelen bij de inrichting van de gebouwde omgeving en het cultuurlandschap. De website bestaat uit een gelaagde structuur van Kijken – Leren – Doen, die overeenkomt met de wijze waarop culturele planologie in het project
Geest en Grond is ingebed.
   
stichting
Stichting L,v en L,b opgeheven

maart 2005 - De in 1992 door Hans Venhuizen, Marcel Smink en Frank Hemeltjen opgerichte stichting Locus, velocitas (L,v) is in maart 2005 opgeheven. De stichting was actief tussen 1992 en 1999 en ontwikkelde tal van activiteiten, van tentoonstellingen tot een alternatieve BK-Informatie, en van een voorstel voor een manifestatie over dood en leven tot een bedrijvencentrum. Voor dit laatste werd stichting L,b (Locus, bouricius) opgericht. (meer)
   
project
Geen WAPLA voor Leidsche Rijn

januari 2005 - Ondanks het enthousiasme voor de ontwerpen voor de autowasplaatsen bij de opdrachtgever en de vertegenwoordigers van autowasplaatshouders is het projectbureau Leidsche Rijn er niet in geslaagd exploitanten te vinden die een van de wasplaatsen in de beoogde omvang op de beoogde locaties kunnen realiseren. De ontwerpen van Wapla zijn door enkele expoitanten omhelsd, maar het exploitatierisico in de beoogde opzet wordt toch te groot geacht.
   
opdracht
De Speelhoff: Dudok voor beginners

Voorstel voor een kinderspeelplaats bij het Van’t Hoffplein in Hilversum
januari 2005 - In Hilversum Oost wordt in de komende jaren een grootscheeps stedelijk vernieuwingsplan uitgevoerd. Het streven is om de typische stijl en het karakter van de wijk, ontworpen door de voormalige stadsarchitect Dudok, te behouden. Naast de woningbouw krijgt ook de openbare ruimte een grondige opknapbeurt. Rondom de vernieuwing van het Van ’t Hoffplein is kunstenaar Hans Venhuizen door gemeente Hilversum gevraagd mee te denken over de plannen voor de inrichting van het plantsoen en de verplaatsing van de speelplaats die daar nu in ligt. Venhuizen heeft een concept ontwikkeld voor een collectieve kinderspeelplaats op basis van de plattegronden van de oorspronkelijke Dudokwoningen. Zo blijft op een onverwachte plek iets essentieels van de oorspronkelijkheid van de wijk bewaard. (meer)
   
publicatie
Geest en Grond, het boek

december 2004 - Het boek Geest en Grond, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek omvat de neerslag van twee jaar praten en denken over, kijken naar, leren van en ontwerpen aan de Duin- en Bollenstreek met de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen als leidraad. Een prachtige Nederlandse uitgave van Bureau Venhuizen in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland. Te bestellen via
desk@bureauvenhuizen.com voor € 29,50 en te koop bij de betere boekhandels regionaal en landelijk. ISBN 90-808898-1-4 (meer)
   
symposium
Geest en Grond slotsymposium

9 december 2004 - Kansen voor een seniorenmekka in Warmond, een ontwerp voor een nieuwe ruïne in Voorhout, nieuwe bedrijfshallen die het landschap verfraaien in Noordwijkerhout en Spartaans logeren in een oude bollenschuur in Lisse. Deze thema’s en meer komen aan bod in het slotsymposium van Geest en Grond, dat de resultaten presenteert van twee jaar onderzoek naar de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek. Ontwerpvoorstellen worden gepresenteerd en door ‘projectwatchers’ voorzien van commentaar. Aansluitend is er een forumdiscussie onder leiding van moderator Bert van Meggelen met onder anderen Dirk Sijmons, Jan van Grunsven, Marcel Vissers, Marc Witteman en andere deskundigen uit de streek. (
www.geest-en-grond.nl > implementatie)
   
presentatie
Ruimteconferentie 2004 in de Cruise Terminal Rotterdam

26 oktober 2004 – Doelstelling van het Ruimtelijk Planbureau, organisator van de Ruimteconferentie, is onder meer het verkennen en signaleren van ruimtelijk relevante maatschappelijke ontwikkelingen. In de Ruimteconferentie komt een scala aan ruimtelijke thema’s aan bod, die in workshops gepresenteerd en besproken worden. Hans Venhuizen spreekt hier aan de hand van Geest en Grond over de rol die cultuurhistorische kwaliteiten kunnen spelen om ruimtelijke verschraling van de Duin- en Bollenstreek tegen te gaan. Daarnaast presenteert hij de methode The making of. Deze methode, ontwikkeld door Bureau Venhuizen, fungeert als spel en ideeënmachine die aanzet tot het bedenken van innovatieve plannen voor ruimtelijke vraagstukken. Alle partijen, bewoners, bestuurders en ontwerpers, worden bij The making of van begin af aan op gelijkwaardige wijze bij het planproces betrokken.
   
opdracht
Heemskerk: Wo ist der Bahnhof?

Schijnbare toevalligheden rond station Heemskerk
november 2004 - Het vinden van station Heemskerk blijkt voor mensen van buiten de gemeente nog niet zo eenvoudig. Het station ligt aan het einde van een brede maar doodlopende wijkontsluitingsweg, ver van de dorpskern en de laatste bushalte, verscholen achter een supermarkt. Hoewel dit station uitstekende directe verbindingen met Haarlem en Amsterdam heeft, straalt het station deze status niet uit en laat het kansen onbenut. Bijvoorbeeld de kans om het station aan te sluiten op de nieuwe wijk Broekpolder die pal aan de spoorlijn wordt gebouwd en waar 8000 potentiële treinreizigers gaan wonen. In opdracht van de Adviescommissie Beeldende Kunst Broekpolder onderzoekt Bureau Venhuizen waar station Heemskerk haar huidige status aan te danken heeft en stuit op een opeenstapeling van schijnbare toevalligheden. (meer)
   
project
Limes
De toekomst van de geschiedenis

oktober 2004 - Hoe kunnen de Romeinen en Bataven behulpzaam zijn bij onze actuele ruimtelijke ordeningsvraagstukken? Die vraag staat centraal in het project Limes, de toekomst van de geschiedenis waarvoor Bureau Venhuizen in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Projectbureau Belvedere het plan van aanpak schreef. De inzet van dit project is de vertaling van cultuurhistorische kwaliteiten in het algemeen en van de Limes in het bijzonder binnen actuele ruimtelijke ordeningsopgaven zoals een ontwerp voor het Landschapspark Over-Betuwe. Met kunstenaars, onderzoekers, deskundigen en ontwerpers worden de mogelijkheden van deze vertaalslag tot oktober 2005 op verschillende niveaus onderzocht. (meer)
   
project
Aanleg van Squaresaver afgelast

september 2004 - Voor het ambitieuze ontwerp 'Squaresaver', waarbij een screensaver voor het nieuwe marktplein in Amsterdam Zuidoost is ontworpen, bleek de techniek nog niet betrouwbaar genoeg om op deze grote schaal aan te leggen. Omdat de aanleg van het plein in 2004 in een stroomversnelling is gekomen, moest het project Squaresaver worden afgeblazen.
   
presentatie
Presentatie implementatieprojecten

september 2004 - De resultaten uit de implementatieprojecten van Geest en Grond zijn door de ontwerpers in een publieke bijeenkomst voor bestuurders, deskundigen, belanghebbenden, bewoners en andere geïnteresseerden gepresenteerd. Aansluitend aan de presentaties heeft een debat plaatsgevonden tussen het ontwerpteam en de aanwezigen over de plannen.
   
Het gewenste landschap: Met nieuwe bollenschuren het landschap verfraaien

21 september 2004 - Drie ontwerpteams dragen oplossingen aan voor economische groei van de Duin- en Bollenstreek met behoud van kleinschaligheid en een open landschap. Bij Artgineering wordt de vitale combinatie van bollenteelt en toerisme in de toekomst uitgebreid met grondwinning uit slotenslib. Twan Jütte creëert met zijn ontwerp voor een verdiepte bollenschuur een realistisch alternatief voor een open landschap. Het ontwerpteam van Copy_Paste ontwikkelt een ‘knopen-strategie’ voor de uitbreiding van het industrieterrein aan de Delfweg om de cultuurhistorische kwaliteiten van het bollenlandschap te behouden. (
www.geest-en-grond.nl > implementatie)
   
Nieuw erfgoed: cultuurhistorie in een nieuwbouwwijk?

2 september 2004 - In samenwerking met de gemeente Voorhout heeft het ontwerpteam onderzoek gedaan naar de beleving en mogelijke inzet van cultuurhistorische waarden bij het ontwerpen van een toekomstige woonwijk. Met gevonden cultuurhistorische waarden zoals het boerderijenlint, het polderlandschap, de bollenteelt en de molentocht zijn een aantal voorstellen verder uitgewerkt. (
www.geest-en-grond.nl > implementatie)
   
Nieuw erfgoed: Creëert cultuurhistorie ruimte voor Warmond?

2 september 2004 - De gemeente Warmond kan niet uitbreiden: de rode contour en door de nieuwe Nota Ruimte aangewezen "kerosinecontour" van Schiphol laten geen enkele ruimte voor nieuwbouw. Wat kunnen cultuurhistorische kwaliteiten betekenen voor het doorbreken van deze impasse? Kun je bedreigingen zoals vergrijzing en verrommeling als kansen oppakken voor een nieuwe ruimtelijke strategie? En wat zijn de mogelijkheden voor het oude dorpscentrum? Het ontwerpteam heeft verschillende cultuurhistorische en actuele kwaliteiten vertaald naar een viertal mogelijke strategieën voor de toekomst van een 'vitaal' Warmond. (
www.geest-en-grond.nl > implementatie)
   
Bulb & Breakfast: Oude bollenschuren, nieuw toerisme

31 augustus 2004 - Hoe kan Bulb & Breakfast op de toeristische kaart van de regio gezet worden? Is logiesvoorziening alleen voldoende of moet het zich als cultureel evenement met muziek, kunst of recreatie in de streek presenteren? In de voorstellen wordt onder meer gewerkt aan een verbinding met lange-afstandswandelingen; een ontwerp voor een flexibele multifunctionele ruimte; een marketingstrategie met logo en merchandising waaronder picknickkleden met de kaart van de bollenstreek om het project herkenbaarheid te geven en commercieel interessant te maken voor bollenschuureigenaren. (
www.geest-en-grond.nl > implementatie)
   
workshop
Technische Universiteit Trondheim (Noorwegen)

september 2004 - Op uitnodiging van de Technische Universiteit Trondheim verzorgt Hans Venhuizen een workshop conceptontwikkeling met vierdejaarsstudenten Stedenbouw. Uitgangspunt is het samenstellen van een matrix van opdrachten en fenomenen tijdens een reis langs de Noorse kust bij Trondheim, Noorwegen. De studenten onderzoeken het gebied en verzamelen zoveel mogelijk informatie over sociale, economische, ruimtelijke en politieke ontwikkelingen in het gebied. Vervolgens worden essentiële gegevens omgezet in opdrachten (wat te doen) en fenomenen (wat speelt een rol). De matrix vormt de basis voor de conceptfase: bepaalde combinaties kunnen leiden tot nieuwe inzichten en verrassende vondsten waaruit (ruimtelijke) concepten kunnen ontstaan.
   
lezing
Groene Woud, Boxtel (NL)

8 september 2004 - In het voorjaar van 2004 is 'het Groene Woud', een aaneenschakeling van natuur en bijzondere cultuurlandschappen in de stedendriehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven, door de Rijksoverheid aangewezen als Nationaal Landschap. Tijdens het symposium waarmee deze status wordt 'gevierd' spreekt Hans Venhuizen over de culturele dimensie van de ruimtelijke ordening. Venhuizen benadrukt dat de wens en daad om, door de eeuwen heen moeizaam in cultuur gebrachte, grond geregisseerd te renatureren een enorme daad van cultuur is. Zelfs al noem je het natuur. (meer)
   
artikel
Spoorzoeken naar context en fenomenen

De culturele dimensie als generator in ruimtelijke ordening
april 2004 - Artikel in S&RO (4/2004): Anne Luijten en Denise Vrolijk in gesprek met Hans Venhuizen over authenticiteit, de blik van de kunstenaar, verbeelding en over het proces waarin inhoud ontstaat. (meer)
   

workshop
Prijswinnaars Geest en Grond aan de slag in de Duin- en Bollenstreek

juni/juli 2004 - Biedt cultuurhistorie impulsen voor toekomstige ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek? Worden oude bollenschuren nieuwe trekhutten binnen een Europees netwerk van berghutten? Kan de toepassing van overtollig slib het open landschap behouden en nieuwe toeristische mogelijkheden stimuleren? Wat betekent cultuurhistorie eigenlijk voor bewoners en hoe kan de actuele cultuur van de streek betrokken worden bij toekomstige nieuwbouw? Tijdens de workshops werken ontwerpers en architecten in samenwerking met verschillende deskundigen, betrokken gemeenten en andere instanties de winnende plannen van de prijsvragen verder uit op een aantal concrete locaties in de Duin- en Bollenstreek. (
www.geest-en-grond.nl > implementatie)
   

feest
Opening nieuw kantoor

11 juni 2004 - Sinds juni 2004 is Bureau Venhuizen gevestigd in de Van Nellefabriek, in het deel waar voorheen de technische werkplaats gevestigd was. De Van Nellefabriek is in de jaren 1925-1931 gebouwd naar een ontwerp van de architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt. De waarde van het fabriekscomplex is in architectuurhistorisch opzicht uniek te noemen. Met het gebouw wilden de opdrachtgever en zijn architecten het fenomeen fabriek een "schoon" en zuiver karakter geven. De dispositie en inrichting van de gebouwen moest bijdragen aan een nieuw arbeidsethos. Het gebouw geldt verder als schoolvoorbeeld van Nieuw Zakelijke Architectuur. (contact)
   
reis
Alles wird gut
Studiereis Midden-en Oost Europa 2004


mei 2004 - Het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst organiseerde in april en mei 2004 een studiereis door Midden en Oost-Europa. Aan deze studiereis namen kunstenaars, schrijvers, journalisten en architecten deel, waaronder Hans Venhuizen. Voor de bundel 'Idealen in beton' die verscheen naar aanleiding van de reis, schreef Hans Venhuizen het artikel 'Alles wird gut'. Hierin schetst hij de houding die veel stadsbesturen in voormalig Oost-Duitsland aannemen ten aanzien van de leegloop van hun steden. In plaats van uit te gaan van de situatie zoals die is en daarbinnen te zoeken naar realistische mogelijkheden voor ontwikkeling, trachten de steden het tij te keren met 'Alles wird gut'- toekomstvoorspellingen die gebaseerd zijn op speculatieve aannames. (meer)
   

feest
Prijsuitreiking Geest en Grond

april 2004 - Op vrijdag 2 april heeft de juryvoorzitter Bert van Meggelen de prijswinnaars uit de finaleronde van Bulb & Breakfast, Het gewenste landschap en Nieuw erfgoed bekend gemaakt. De prijzen werden uitgereikt door de heer ir. M. Houtman, voorzitter Erfgoedhuis Zuid-Holland en de heer M. Witteman, voorzitter Stuurgroep Pact van Teylingen.
De internationale ideeënprijsvragen van Geest en Grond hebben 123 innovatieve voorstellen opgeleverd, waarvan 27 uit het buitenland. Van Randstad tot regionaal, van Milaan tot Buenos Aires zijn plannen met prijzen gehonoreerd. (
www.geest-en-grond.nl > prijsvraag)
   
publicatie
Bureau Venhuizen

december 2003 – De brochure Bureau Venhuizen presenteert aan de hand van drie projecten, Amfibisch Wonen, The making of Mheenpark en Geest en Grond de werkwijze van het bureau. De brochure (
Bureau Venhuizen, pdf file 450 KB) kan gedownload of besteld worden via desk@bureauvenhuizen.com.
   
publicatie
The making of Mheenpark

november 2003 –In de publicatie The making of Mheenpark wordt verslag gedaan van het open planproces dat Bureau Venhuizen in opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft ontworpen en begeleid voor de herinrichting van het Mheenpark. Het spel The making of, dat bewoners betrekt bij ruimtelijke planvorming, is ingezet bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor de herinrichting. De resultaten van de uitgebreide inventarisatie, de spelronden en het voorlopige ontwerp zijn in de brochure samengevat. De brochure (
The making of Mheenpark, pdf 1,7 MB) kan gedownload of besteld worden via desk@bureauvenhuizen.com.
   
project
Geest en Grond
Culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek

januari 2003 / december 2004 - In Geest en Grond onderzoekt Bureau Venhuizen van 2002 tot en met 2004 de rol die cultuurhistorie kan spelen bij de toekomstige ruimtelijke inrichting van de Duin- en Bollenstreek. In opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft Bureau Venhuizen voor Geest en Grond een proces ontwikkeld dat bestond uit drie fasen: inventarisatie, prijsvraag en implementatie. Er is geïnventariseerd welke thema's spelen in de Duin- en Bollenstreek en vooral welke ruimtelijke neerslag deze hebben of zouden kunnen hebben. Uit dit materiaal zijn prijsvraagopgaven gedestilleerd waaraan architecten, ontwerpers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen hebben deelgenomen. Tijdens de implementatiefase zijn in samenwerking met een drietal gemeenten de beste voorstellen door ontwerpers op locaties in de streek uitgewerkt. Op www.geest-en-grond.nl en in de verschenen publicatie Geest en Grond, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek is meer te lezen over het project Geest en Grond.
   
project
WAPLA De kunst van het autowassen
Kunstenaars ontwerpen autowasplaatsen voor Leidsche Rijn

september 2003 - Op initiatief van BEYOND (het meerjarig kunstproject van Leidsche Rijn) hebben acht kunstenaars, architecten en vormgevers autowasplaatsen ontworpen voor Leidsche Rijn. In verband met het duurzame watersysteem mag daar niet op straat worden gewassen, maar enkel in speciale autowasplaatsen. De ontwerpen zijn gebundeld in een catalogus. Via een openbare inschrijving kunnen aspirant-exploitanten een plan indienen voor de exploitantie van een Wapla. Bij het maken van hun aanbieding moeten zij gebruik maken van een ontwerp uit de catalogus. Eind april wordt duidelijk welk ontwerp uitgevoerd zal gaan worden. Bureau Venhuizen is verantwoordelijk voor het conceptmanagement van het proces.
(meer)
   
project
The making of ©Bureau Venhuizen 2001

Een ideeënmachine in spelvormapril 2003 - De spelmethode The making of is in 2003 ingezet bij de herinrichting van het Mheenpark in Apeldoorn. Het spel, dat gespeeld is met vijftig bewoners van allerlei leeftijden, was een belangrijk element bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor de herinrichting. De resultaten van een uitgebreide inventarisatie en de spelronden hebben als input gediend voor de ontwerpopgave aan de ontwerpers van de gemeente. Het ontwerp wordt vanaf 2005 gefaseerd uitgevoerd.
(meer)
   
project
Squaresaver
Een ambitieus plein in Amsterdam Zuid-Oost

november 2002 - Het project Squaresaver van Bureau Venhuizen voor het toekomstige Anton de Komplein in de Bijlmermeer is in ontwikkeling. In maart 2002 kreeg het voorstel een vervolg in de vorm van een opdracht om een voorlopig ontwerp te maken. Er wordt nu gewerkt aan het realiseren van het ontwerp, een proces dat afhankelijk is van bestaande en nieuwe technische mogelijkheden. De mogelijkheid om de blokken met LED's zonder bekabeling door een computer aan te laten sturen is in dit kader een interessante ontwikkeling. Dit zou een enorme kostenbesparing kunnen betekenen aangezien de bestaande ondergrondse infrastructuur ongemoeid blijft en noodzakelijk onderhoud boven de grond kan plaatsvinden.
(meer)